Velkommen til dAAints hjemmeside

    Hvad er dAAint ?    

dAAint er den ældste danske AA mailgruppe med medlemmer i mange lande. Aktiviteten er ikke så stor som da den i 1996 blev grundlagt, fordi der i dag bruges mere tid på de sociale medier som facebook og twitter. Aktiviteterne opviser dog på det seneste en stigning og vi mener selv, at mailgruppen har en række fordele, som det er værd at pege på.

Da vi Indenfor AA lægger stor vægt på anonymitetsprincippet, er vi forpligtet til at sikre deltagernes anonymitet. Vi mener derfor at netop denne gruppe i høj grad varetager medlemmernes anonymitet, fordi medlemmernes indlæg ikke gemmes centralt, som på de sociale medier, men befinder sig i medlemmernes egen postkasse, når indlæggene er rundsendt til  medlemmerne og ikke bliver gemt centralt. Der er ingen muligheder for, at finde tilbage til et indlæg, når først det er blevet sendt videre, hvilket sker straks efter modtagelsen.

I modsætning til de sociale medier er der en række  fordele ved at bruge mail :

  • Der kan skrives længere og mere uddybende indlæg
  • Mails ligger i egen postkasse og kan læses, når der er tid
  • Indlæg kan sendes, når du selv har tid.
  • Der er ingen forstyrrende chat og lignende, det giver ro til fordybning, når man læser indlæg, eller skriver indlæg.
  • Ingen central registrering, man kan være helt anonym.

Hvem kan blive medlem af dAAint ?

Gruppen er en lukket gruppe for mennesker med alkoholproblemer. Vi kan ikke tilbyde medlemskab til personer, som ikke selv mener, at de har et alkoholproblem. Alle er dog velkomne til at kontakte gruppen via Kontakt os.
Ønsker en person, der ikke selv har alkoholproblemer, at vide mere om Anonyme Alkoholikere kan vi i øvrigt anbefale webstedet www.anonyme-alkoholikere.dk. Her er der bl.a. en oversigt over AA-møder i Danmark. Mange grupper holder åbne møder, hvor ikke-alkoholikere er velkomne. De fleste AA’ere vil gerne fortælle andre om deres erfaringer med at komme fri af misbrug.

Hvad koster medlemskabet af dAAint ? 

Gruppen klarer sig udelukkende ved frivillige bidrag, så dit medlemsskab koster dig ikke noget, medmindre du selv ønsker at give et bidrag til dAAint. 

Det står ethvert medlem frit for at bidrage til dAAint eller lade være. Alle bidrag gives anonymt blandt gruppens egne medlemmer.

Hvordan kan jeg blive medlem af dAAint?

Henvend dig via "Kontakt os" til vores gruppe. Oplyst at du gerne vil holde op med at drikke og derfor ønsker at deltage i dAAint. Hvis du allerede er medlem af AA, kan du blot præsentere dig på vanlig AA-vis og bede om optagelse i dAAint. 

Når vi har modtaget din e-mail, fremsender vi en mail til dig, hvor vi beder dig bekræfte, at du ønsker at blive medlem.

Når du har besvaret den mail, bliver du oprettet på vores postliste. Du vil snarest modtage en personlig mail skrevet på dansk med en officiel velkomst og praktiske retningslinier.

Du er herefter medlem af dAAint, lige så længe du selv ønsker det. Du vil altid kunne bede os om at slette dig igen, hvis du ikke længere ønsker at være medlem af gruppen.

Hvorvidt du ønsker at bidrage med indlæg til gruppen eller blot "lytte" er helt op til dig selv.​​

Er der nogle regler, jeg skal overholde i dAAint?

Som tidligere nævnt er den eneste betingelse for medlemskab af dAAint, at du er alkoholiker eller har et problem med alkohol, og at du har et ønske om at holde op med at drikke.
Herudover har gruppen nogle få
praktiske retningslinier, som vi prøver at holde os til.

Hvordan kan jeg vide, om jeg er alkoholiker? 

Det kan være meget svært at afgøre, hvornår et menneske er alkoholiker. Vi, der allerede er i dAAint, har alle erkendt, at vi er magtesløse overfor alkohol.


En hjælp til at afgøre om du er alkoholiker, kan du få ved så ærligt som muligt at besvare et spørgeskema vedrørende dit forhold til alkohol. Der er stor forskel på hvornår mennesker erkender at deres alkoholforbrug er problematisk; men det er en udbredt erfaring blandt AA’ere at ædruelighed fører til en meget bedre livskvalitet. Mange ønsker at de havde søgt hjælp tidligere.

Kan jeg være anonym i dAAint?

​dAAint er en lukket e-mail gruppe og din mail adresse er således udelukkende kendt af resten af gruppens medlemmer.

Ingen uden for gruppen har adgang til gruppens postliste.

I gruppen bruger vi udelukkende fornavn og et bogstav af efternavnet, og gruppen har ikke nogen fortegnelse over de enkelte medlemmers efternavn eller bopæl.

Så det eneste, vi behøver at vide om dig, er blot din mail adresse, dit fornavn og et bogstav fra dit efternavn, og at du har et alkoholproblem, hvilket også er grunden til, at alle vi andre er med i gruppen.


Hvis du ikke ønsker at bruge din normale mailadresse til dAAint korrespondancen, kan du vælge at oprette en ny mailadresse til dette formål.

Hvor kan jeg få yderligere information om Anonyme Alkoholikere?

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om AA - Anonyme Alkoholikere i Danmark, kan du få dette på www.anonyme-alkoholikere.dk. Her kan du bl.a. finde oplysninger om AA-litteratur på dansk, AA's Hovedservicekontor og AA's landsdækkende vagttelefoner, hvorigennem du 16 timer daglig fra 8.00-24.00 vil kunne komme i kontakt med AA.

Foruden dette har dAAint udarbejdet en liste over AA-relaterede links. Se venligt linksiden.