Nyttige links

På denne side præsenterer vi nogle links til websteder med AA-relateret information.

Danmark

AA Danmark:   har servicekontor i København (læs mere på siden Kontakt os). Kontoret fører mødelister for hele landet og opretholder landsdækkende mail-og telefonservice. Tilsvarende service kontorer findes i mange andre lande.

Box 334:   er AA Danmark's medlemsblad; det fungerer som bindeled for alle danske AA'ere; en guldgrube med mange artikler og delinger.

Hele bladet kan læses online ca. et par måneder efter at den trykte udgave er udsendt. Bestillinger af abonnement på papirudgaven modtages gerne. 

AA Worldwide

aa.org  Link til AA's verdebsomspændende netværk.

Vores Nabolande

AA Norge

AA Sverige           

AA Tyskland

Øvrige norden

AA Færøerne

AA Finland       

For de engelskkyndige

Her følger en par links til AA's verdensomspændende servicekontor samt link til OIAA, som har en liste over online møder i en række lande, og kan være nyttig, når man skal finde online møder på andre sprog end dansk. dAAint er også med på den liste.

Alcoholics Anonymous:  (continental European Region) linker til AA worldwide og en række servicekontorer for AA i mange forskellige lande.

Alcoholics Anonymous:  (continental European Region) linker til forskellige AA begivenheder i hele Europa og indeholder også en del gode artikler omkring alkoholisme.

Det er to forskellige links blot udgivet af samme organisation.

OIAA:  Liste over online møder i en række lande.