Om os

Hvem er vi ?

dAAint er en del af det verdensomspændende fællesskab Anonyme Alkoholikere/Alcoholics Anonymous (eller blot AA). Fællesskabet har hovedservicekontor i New York, USA og nationale/regionale servicekontorer mange steder i verden.

AA-danmark opretholder et dansk servicekontor, som har  hjemsted i København. Kontoret hjælper danske AA-grupper med de opgaver, den enkelte gruppe ikke selv kan klare fx information om danske og udenlandske AA-møder, salg og distribution af bøger, foldere og andet AA-relateret materiale og opretholder en landsdækkende servicetelefon og mail-tjeneste bemandet med frivillige fra grupperne i det pågældende område. 

dAAint holder i stedet for fysiske møder sit møde som et mailmøde, hvor man dog prøver at overføre så mange af de fysiske møders rammer til dAAint's møder som muligt. I dAAint beskæftiger vi os dels med emner, som medlemmer ønsker taget op, dels med AA’s trin og traditioner. En retningslinje er at vi bruger dAAint til at dele erfaring, styrke og håb - om et liv i frihed for afhængighed.

Et vigtigt punkt er vores fokus på anonymitet; vi forpligter os til indbyrdes at værne om hinandens anonymitet. Ved anmodning af medlemskab beder vi  kun om et kaldenavn, et bogstav af efternavnet og en mailadresse. En mail som sendes af et medlem til dAAint’s gruppeadresse videresendes straks til alle medlemmer - men lagres ikke på dAAint’s server. Kun medlemmer kan sende til dAAint’s gruppeadresse.

AAs Tolv Trin til genvindelse af helbredet efter misbrug af alkohol

1. Vi indrømmede, at vi var magtesløse over for alkohol - at vi ikke kunne håndtere vores liv.

2. Vi kom til at tro, at en Magt større end os selv kunne give os vor sunde fornuft tilbage.

3. Vi besluttede at lægge vor vilje og vort liv over til Guds omsorg - Gud som vi opfattede Ham.

4. Vi lavede en dybtgående og frygtløs moralsk opgørelse over, hvad vi indeholdt.

5. Vi indrømmede over for Gud, for os selv og for et andet menneske, nøjagtig hvordan det forholdt sig med vore fejl.

6. Vi var helt indstillet på at lade Gud fjerne alle disse fejl i vores karakter.

7. Vi bad Ham ydmygt fjerne vores fejl.

8. Vi lavede en liste over alle de mennesker, vi havde gjort fortræd, og blev villige til at gøre det godt igen over for dem alle.

9. Vi gik direkte til disse mennesker og gjorde det godt igen, hvor det var muligt, undtagen hvor dette ville skade dem eller andre.

10. Vi fortsatte vor personlige opgørelse, og når vi havde fejlet, indrømmede vi det straks.

11. Vi søgte gennem bøn og meditation at forbedre vor bevidste kontakt med Gud, sådan som vi opfattede Ham, idet vi alene bad om at få at vide, hvad der var Hans vilje med os og om styrken til at udføre den.

12. Når vi som følge af disse trin havde haft en åndelig opvågnen, forsøgte vi at bringe dette budskab videre til alkoholikere og at efterleve disse principper i alt, hvad vi gjorde.


AAs Formålserklæring

Anonyme Alkoholikere er et fællesskab af mænd og kvinder, der deler erfaring, styrke og håb for at kunne løse deres fælles problem og derigennem hjælpe andre til at komme sig af alkoholisme.
Det eneste, der kræves for at blive medlem, er et ønske om at holde op med at drikke.
Der betales intet kontingent. AA klarer sig selv økonomisk gennem egne frivillige bidrag.
AA er ikke tilknyttet nogen sekt, trosretning, organisation, institution eller nogen form for politik.
AA tager ikke stilling til stridsspørgsmål og vil hverken støtte eller bekæmpe nogen som helst sag.

Vort hovedformål er at forblive ædru og hjælpe andre alkoholikere til at opnå ædruelighed.