Vores ordliste

12 Trin :   AA’s program med forslag til 12 trin i arbejdet med at opnå og bevare frihed for alkohol. Hvert trin kan betragtes som et emne til fordybelse, en trædesten, en ledetråd. 

De 12 trin betragtes ofte som rettesnor for det enkelte AA-medlem.

12 Traditioner :   AA's retningslinier for grupperne. I AA findes der ingen vedtægter, love eller forordninger. I AA's start kunne mødeformen til tider virke kaotisk. Ud fra erfaringer og fejltagelser opstod de 12 traditioner, der fungerer som rettesnor for AA-grupperne.

12&12 :   En meget brugt bog, som går i dybden med både de tolv trin og de tolv traditioner. Den omtales næsten altid som 12&12

Betroede tjenere :   I AA er alle lige; der findes ikke ledere i AA. Medlemmer der påtager sig en servicepost i AA kaldes betroede tjenere. Udtrykket stammer fra den 2. af de 12 traditioner, der slutter således: "vore ledere er kun betroede tjenere, de bestemmer ikke".

Deling :    I AA benævnes de indlæg man kommer med som delinger. Man deler ud af sin erfaring med programmet og dette at leve ædru. I dAAint bruger vi derfor også ordet delinger om de indlæg der sendes til gruppen.

DOS :   Day of sobriety (ædruelighedsdag) er den første hele dag, man har været ædru. Mange - måske de fleste - AA’ere erfarer at glæde og frimodighed vokser med tiden som ædru. Derfor er Dos-dagen en vigtig mærkedag for mange.


 Mange af os har prøvet at få en ny Dos-dag, fordi vi efter et tilbagefald måtte starte forfra. Dette er ikke forbundet med nogen skam. I AA er fokus på opmuntring og hjælp - aldrig på skam eller kritik.

F2F :  Face to Face (Ansigt til ansigt) er et rigtigt AA møde i et mødelokale, hvor alle er personlig tilstede, fremfor et møde på internettet.

IRL :  In real life (i det virkelige liv)

SB :  Også kaldet "store bog"eller "blå bog" Udkom 10. april 1939 under titlen "Anonyne Alkololikere" med undertitlen  "Historien om hvorledes tusindvis af mænd og kvinder er kommet sig efter misbrug af alkohol" i USA. Den første danske oversættelse er fra 1989. Den blev kaldt "store bog" fordi den første udgave i USA var trykt på kraftigt papir i et større format end ellers. I Danmark kaldes den også "blå bog", da omslaget både foran og på bagsiden er blå. 

Soberspace :   Afledt af det Engelske "Cyberspace" hele internettet. Soberspace (ædrurum) den del af internettet, der beskæftiger sig med at leve ædru.

Sponsor :   Personer som - efter selv at have arbejdet med trinnene - nu tilbyder at hjælpe andre med trinarbejdet.

UE :   "Ugens emne". Bruges af dAAint's medlemmer, når de deler (skriver indlæg) om ugens emne.

UFE :  "Uden for emne". Bruges af dAAint's medlemmer, når de ønsker at dele noget, som ikke har relation til ugens emne.